Päätöksenteko

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Pihtiputaan kunnanhallitus on vuonna 2013 perustanut siitä saakka toimineen vanhusneuvoston, johon ovat eri eläkeläisjärjestöt nimenneet edustajansa ja varaedustajansa.

Pihtiputaan kunnanhallitus on 19.6.2017 § 145 valinnut vanhusneuvoston toimikaudelle 1.6.2017 – 31.5.2021, jonka kokoonpano on seuraava:

Jäsen Varajäsen
Krook Juhani pj. Tenhunen Vilho
Aho Väinö vpj. Selin Mikko
Varis Maire Pulkkinen Maija
Sutinen Riitta Luomala Sanni
Toikkanen Taina Sorri Annikki
Puranen Veikko Heinonen Irja
Nurmivaara Sari, sihteeri  

 

Vanhusneuvosto

helmikuussa 2019

Hae sivustolta